UTILIZAREA SITE-ULUI

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Scoala de Crypto sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale.


PROPRIETATEA

Conținutului Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Scoala de Crypto sau al partenerilor Scoala de Crypto, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrata și neînregistrată a Scoala de Crypto sau a partenerilor Scoala de Crypto.


CONFIDENȚIALITATE ȘI DATE CU CARACTER PERSONAL

Scoala de Crypto nu este operator de date cu caracter personal si nu este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Scoala de Crypto numai in conditiile permise prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in conformitate cu reglementarile comunitare aplicabile. Scopul colectarii datelor consta in: informarea utilizatorilor / clientilor, furnizarea si prestarea serviciilor, activitati comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica. Prin completarea datelor dvs in formularul aflat pe Site declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs personale sa fie incluse in baza de date a Scoala de Crypto, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa poata fi stocate, utilizate si prelucrate de catre Scoala de Crypto, afiliatii si colaboratorii sai, pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Scoala de Crypto de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de furnizare si prestare a serviciilor, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata si de statistica. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate de catre Scoala de Crypto afiliatilor sai, precum si altor entitati din tara sau strainatate, cu care Scoala de Crypto se afla in relatii de parteneriat, furnizori de servicii, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Informatiile dvs cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate in acest sens de catre autoritatile competente.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Scoala de Crypto, va puteti exercita urmatoarele drepturi, in conditiile legii: – sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate; – sa interveniti asupra datelor transmise; – sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime; – sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege; Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate. Conform ultimelor dispoziții europene, Scoala de Crypto se angajează să folosească responsabil datele personale ce sunt înregistrate automat de către script-uri automate oferite de catre Terți (în acest caz Google si Facebook) în momentul în care un Utilizator accesează website-ul https://scoaladecrypto.com/. Adresa IP Adresa IP este trimisă cu fiecare solicitare, astfel încât serverul să știe unde să trimită răspunsurile. Fiecare utilizator de Internet obține o adresă IP de la un furnizor de servicii Internet (ISP) de îndată ce se conectează la Internet. ISP-ul știe care adrese IP au fost folosite, când și prin care utilizator de Internet. Legea impune ca ISP să păstreze aceste informații. Scoala de Crypto nu salvează local nicio adresă de IP a vreunui Utilizator. Folosim în schimb adresa IP pentru recunoașterea sesiunilor și analizele geografice din instrumentul nostru oferit de Părți Terțe (Google).


MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Scoala de Crypto are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile mentionate in Termeni și Condiții, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.


POLITICĂ LIVRARE CURSURI

TREBUIE FACUTA O VERIFICARE Pentru produsele electronice de pe https://scoaladecrypto.com, livrarea consta în primirea unei notificări pe e-mail cu linkul unde se poate accesa cursul, împreună cu datele de logare pe platformă (user și parola, în cazul în care nu au fost introduse în formularul de plată) și informațiile adiționale necesare accesării acestuia. Notificarea se primește pe e-mail automat la scurt timp (maxim 1h) după înregistrarea plății comenzii.


POLITICĂ DE ANULARE/RETUR A SERVICIILOR ACHIZIȚIONATE PRIN CARD BANCAR

Scoala de Crypto nu este obligata și nu va restitui nici unui client contravaloarea pachetului dacă acesta a fost achiziționat cu succes în urma unei înscrieri prin platforma https://scoaladecrypto.com, deoarece serviciul este considerat un serviciu intelectual 100% activ spre avantajul clientului acordat tocmai pentru asumarea participării.


LIMITAREA RĂSPUNDERII

Scoala de Crypto și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, angajații, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Scoala de Crypto nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau a descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.


LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.